Sıhhi Tesisat
Sıhhi Tesisat

Sıhhi Tesisat

Sıhhi tesisat, herhangi bir su kaynağından alınan suyun bağlantılı olduğu yerlere temiz olarak ulaştırılıp kirli suyun dışarı atılmasını sağlayan boru hattına denir. Sıhhi tesisat evlerden sanayi bölgelerine kadar çok sayıda yerde kullanılır.